Clair Fung-Kim

Fred Hendrikstraat 132 ″
1052 JD Amsterdam
 
(t)   020 773 02 66
(m) 06 5120 01 81
 
info@interscreening.nl
 
ABN-Amro
Bankrek.: 5067.21.493
 
KvK - 34191574
Btw - 077942413
 
 

   webformulier
   home
 

Assessment

Omschrijving.
Beoordeling van een sollicitant of werknemer op geschiktheid voor een functie (Van Dale)″.
Deze beoordeling valt samen met een psychologische onderzoek en non-verbale screening.
 
Er kan onderscheid gemaakt worden tussen assessments ten behoeve van selectie, persoonlijke ontwikkeling of beroepskeuze. Uit verschillende grote onderzoeken is gebleken dat een assessment een betere voorspeller is van de mogelijkheden en competenties van een kandidaat dan alleen een sollicitatiegesprek. Daarom gebruiken veel bedrijven een assessment om kandidaten voor b.v. hogere managementfuncties te selecteren en tevens om hun capaciteiten optimaal te benutten.
 
Interscreening en assessment.
Maak de juiste keuze in uw personeelsbeleid. Wat zijn uw mogelijkheden?
Interscreening onderzoekt, helpt, begeleidt en geeft advies voor aanvullende opleidingen:
 
- Diepgaand psychologisch onderzoek, o.a. met behulp van video, naar de competenties die een potentiële sollicitant heeft.
- Direct assessment met behulp van Skype. Bij sollicitatieprocessen kan zo een snelle analyse de oplossing bieden, waarna
   binnen 15 minuten een competentierapport wordt aangeboden.
 
 
De lengte en de inhoud van een assessment kunnen per organisatie en per functie verschillen.  
 
 
- Interscreening voor assessment (ook op afstand m.b.v. webcam) - maak de juiste keuze in uw personeelsbeleid.
- Interscreening geeft trainingen non-verbale communicatie en personal coaching naar wens en op maat.
- Interscreening voor mediation en bij crisissituaties.
- Interscreening voor trouble-shooting en teambuilding, voor een betere verkooporganisatie, voor grotere efficiëntie.
           - - e-mail uw wensen of neem telefonisch contact op / u ontvangt op korte termijn antwoord - -