Clair Fung-Kim

Fred Hendrikstraat 132 ″
1052 JD Amsterdam
 
(t)   020 773 02 66
(m) 06 5120 01 81
 
info@interscreening.nl
 
ABN-Amro
Bankrek.: 5067.21.493
 
KvK - 34191574
Btw - 077942413
 
 

   webformulier
   home
 

Non-verbal communication

Waarom non-verbale communicatie?
Via non-verbale communicatie leert u op een andere manier indrukken waar te nemen en te vertalen.
Taal leren we heel jong, zonder woorden, maar met gezichtsuitdrukkingen en gebaren. Deze non-verbale taal verandert rond het derde levensjaar in een spreektaal en helaas leren wij dat deze ″spreektaal″ de betrouwbaarste is. Hierdoor leren wij om ons in de communicatie voornamelijk te richten op wat wordt gezegd, waardoor wij kunnen missen wat wordt bedoeld!
 

Workshop non-verbale communicatie.
- Leer de non-verbale ″taal″ van uzelf en van anderen herkennen en interpreteren.
- Leer de non-verbale kenmerken /  ″voelen″ is een optelsom van het gebruik van al uw sensoren.
- Leer uw zintuigen opnieuw te gebruiken en te waarderen, zodat u in het hier en nu de realiteit kunt waarnemen.
- Leer duidelijk te zijn in uw communicatie, waardoor mensen u vertrouwen en gebruik willen maken van uw diensten.
- Leer uw ″gun″ factor te verhogen middels aandachtsfactoren, toonzetting en optimaliseren van uw zintuigen!
 
Mogelijkheden.
Interscreening levert altijd maatwerk, enkele voorbeelden:
- Individuele sessie / met behulp van video uw performance verbeteren.
- Dagtrainingen ″incompany″.
- Workshops - deelnemers doen actief mee / werken aan stressreductie.
- Leiderschap verbeteren - voor directie / raden van bestuur / management.  
 
 
 
- Interscreening geeft trainingen non-verbale communicatie en personal coaching naar wens en op maat.
- Interscreening voor assessment (ook op afstand m.b.v. webcam) - maak de juiste keuze in uw personeelsbeleid.
- Interscreening voor mediation en bij crisissituaties.
- Interscreening voor trouble-shooting en teambuilding, voor een betere verkooporganisatie, voor grotere efficiëntie.
           - - e-mail uw wensen of neem telefonisch contact op / u ontvangt op korte termijn antwoord - -