Clair Fung-Kim

Fred Hendrikstraat 132 ″
1052 JD Amsterdam
 
(t)   020 773 02 66
(m) 06 5120 01 81
 
info@interscreening.nl
 
ABN-Amro
Bankrek.: 5067.21.493
 
KvK - 34191574
Btw - 077942413
 
 

   webformulier
   home
 

Screening

Analyse competenties en talenten.
Interscreening toetst competenties zoals klantgerichtheid, samenwerking, overtuigingskracht, communiceren, plannen, organiseren, analytisch en conceptueel denken, creativiteit en visie. Wat zijn uw prestatie-, motivatie- en stressindicatoren?
 
In een vijf-minuten interview met videocamera wordt een aantal vragen gesteld.
Dit is de basis voor een analyse van uw gedragscompententies.
 
Binnen anderhalf uur ontstaat vervolgens een duidelijk beeld van alle mogelijkheden, talenten en verbeterpunten.
Het is vrijwel altijd een ″Eye-opener″!  
 
 
- Interscreening geeft trainingen non-verbale communicatie en personal coaching naar wens en op maat.
- Interscreening voor assessment (ook op afstand m.b.v. webcam) - maak de juiste keuze in uw personeelsbeleid.
- Interscreening voor mediation en bij crisissituaties.
- Interscreening voor trouble-shooting en teambuilding, voor een betere verkooporganisatie, voor grotere efficiëntie.
           - - e-mail uw wensen of neem telefonisch contact op / u ontvangt op korte termijn antwoord - -