Clair Fung-Kim

Fred Hendrikstraat 132 ″
1052 JD Amsterdam
 
(t)   020 773 02 66
(m) 06 5120 01 81
 
info@interscreening.nl
 
ABN-Amro
Bankrek.: 5067.21.493
 
KvK - 34191574
Btw - 077942413
 
 

   webformulier
   home
 

Teambuilding

Omschrijving.
Teambuilding richt zich op het samenvoegen van talenten in een team die elkaar aanvullen en versterken, zodat er synergie ontstaat. Daarbij kunt u zich de vraag stellen: ″welke factoren bepalen het succes van mijn team?″
 
Interscreening ziet teambuilding als middel om de effectiviteit en de onderlinge binding van een (nieuw) team te versterken.
Voor teambuilding hanteert Interscreening geen standaardaanpak voor uw vraag, wij leveren maatwerk.
 
Troubleshooting / teambuilding. In het voortraject bepalen we wat van belang is, waar liggen de knelpunten en wat is het gewenste eindresultaat van de teambuilding? Hierna presenteren wij u een voorstel. Dat kan een kortlopende intensieve training zijn of een uitgebreider traject.
 
Teambuilding door Interscreening.
Bereik sneller groepscohesie met:
 
- Groepstrainingen van 1 tot 5 dagen.
 
- Een intensieve training ter verbetering van:
  • non-verbale communicatie
  • samenwerking
  • sales
  • doelstellingen / doelen en het (gezamenlijk) uitwerken daarvan
Voor een optimaal resultaat verdient het aanbeveling dit jaarlijks te herhalen.  
 
 
- Interscreening voor trouble-shooting en teambuilding, voor een betere verkooporganisatie, voor grotere efficiëntie.
- Interscreening geeft trainingen non-verbale communicatie en personal coaching naar wens en op maat.
- Interscreening voor assessment (ook op afstand m.b.v. webcam) - maak de juiste keuze in uw personeelsbeleid.
- Interscreening voor mediation en bij crisissituaties.
           - - e-mail uw wensen of neem telefonisch contact op / u ontvangt op korte termijn antwoord - -